İçeriğe geç

KAPASİTE GELİŞTİRME SÜRECİNDE YOL HARİTASI OLUŞTURMAK

“İçimize bakarak dışımızı ayarlamak bir yol olduğu gibi, dışımıza bakarak içimizi düzeltmek de daima iç hakikatte birleşen ayrı bir iştir. Bunun için, bir türlü göremediğimiz, bir türlü bize gösterilmeyen bugünkü dünyayı, en mahrem fikir ve ruh kökleriyle hecelemek zorundayız…” Bir önceki yazımın devamı şeklinde kaleme aldığım yeni yazıma bir kitaptan alıntı bu sözlerle başlamak istedim.

Bireysel olarak günlük ve iş hayatımızda kullandığımız bir kavram var; verimlilik. Bu kavramın kapasite geliştirme ile ilgili bağlantısına geçmeden önce şu soruyu sormak istiyorum: ”Verimli bir gün sizin için ne anlama geliyor? Ne olunca o güne verimli bir gün oldu diyorsunuz?”

Verimlilik insan hayatı için önemli kavramlardan biridir. Verimlilik; her şeyde özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen gelişmeci bir düşünce, yeni teknik ve yöntemleri uygulama çabası, tüketilen kaynaklarla elde edilen ürünlerdeki değişim ve en basit tanımıyla girdilerin çıktılara oranı olarak tanımlanabilir.Özetle verimlilik;”gereksinim duyulan ürün ve hizmeti, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru hızda, kuruluşa, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayarak, doğru kaynaklarla, doğru biçimde, doğru kalitede çevreye zarar vermeden üretmektir.”

Çoğumuzun aşina olduğu Peter Druker’a ait ”Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezkontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.” sözünden devam ederek ikinci sorumu sormak istiyorum: ”Kurumunuzda kapasite geliştirme konusunda yarın bir adım atacak olsanız nereden başlardınız?”

Bu konuya eğitim başlığı altında verimlilik çerçevesinde şu yorumları getirmek isterim. İş hayatı genel olarak kaynaklarımızın kısıtlı, zamanımızın az ve yeni gündemlere çözümler geliştirdiğimiz bir yapıdır; kurumlar da bu çerçevede ürün ve hizmetlerini sunmaya çalışırlar. Verimlilik ilkeleri doğrultusunda da ”aklı etkin kullanmak, kendini/çevreyi tanımak, doğru işi yapmak ve doğru yönde seçimler yapmak, işi doğru yapmak, zamanı planlamak, mekanı etkin kullanmak, çok yönlü gelişmek, verimliliği ölçmek-izlemek-değerlendirmek, soruları doğru sormak, kaynakları etkin ve akılcı kullanmak, işleri önceliklendirmek, fayda-maliyet analizi yapmak” maddeleri saydığımızda bizleri önemli sorumlulukların beklediğini söyleyebiliriz. Peki her şeye yetişebilmek mümkün müdür? Sınırlı ve kısıtlı kaynaklarla bunun pek de mümkün olmadığını görüyoruz. Bu nedenle kurumlarımızın gelişim süreçlerinde doğru yol haritalarına ihtiyacımız var. Kısaca tüm sektörler için nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi bilmek yol haritalarımızı oluşturmak açısından önemlidir. Bu yol haritalarını planlarken, ihtiyaç analizi yapmak, amaçlarımızı belirlemek ve bunu kimlerle yapacağımıza karar vermek kurumsal gelişim sürecinin en önemli adımlarını oluşturur.

Bu konuya örnek olarak yakın zamanda sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz ”stratejik planlama” eğitimini vermek istiyorum. Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında vermiş olduğum ”Stratejik Planlama” eğitiminde stratejik planlamada yol haritası hazırlama ve stratejik plan geliştirmenin aşamalarına değindim. EÇHA’nın bu değerli projesinde toplum faydası için güzel işler yapan değerli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve izlemek isteyenler için eğitim videosunu buraya bırakıyorum.

Sağlıcakla kalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir